Projekce a inženýring

 

V rámci komplexního zajištění všech činností souvisejících s projekčními pracemi, jsou zejména:

– návrh řešení

– studie

– koncept

– dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

– dokumentace pro stavební povolení (DSP)

– dokumentace pro výběrové řízení (DVR)

– dokumentace pro provádění stavby (DPS)

– dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

– autorský dozor

– kolaudace

 

– dokumentace pro certifikaci datového centra (např. dle Uptime Institute)

 

Mimo to zajistíme kompletni inženýrskou činnost, tedy všechna povolení, souhlasy a vyjádření.

Máme zkušenosti se soukromým i veřejným sektorem.

 

Můžeme Vám pomoci i s přípravou výběrového řízení, výběrem zhotovitele a zajištěním dotací.