Školení

Při současné rychlosti vývoje moderních technologií není jednoduché držet krok s nejnovějšími trendy. Naše školení vám pomohou se v této problematice zorientovat. Zaměřujeme se především na projektový management, efektivitu provozu a jejich řízení, zabezpečení dat a celé počítačové sítě. Školení realizujeme formou přednášek i workshopů ve vlastních prostorech i v lokalitě klienta, stavíme na konkrétních případech a jevech. Školení a jejich zajištění jsme pro vás schopni připravit téměř v každé oblasti, projektovým managmentem a informačními technologiemi počínaje a investicemi na burze konče.
Logo OPZ barevné
Abychom vám dopřáli ty nejlepší služby, dbáme na svůj osobní rozvoj v oblasti měkkých dovedností.

V rámci procesu hodnocení byla společnosti DC4U s.r.o. poskytnuta finanční podpora EU a projekt OPZ CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013380  pod názvem „Rozvoj zaměstnanců v DC4U s.r.o.“ byl podpořen. Doba realizace je stanovena od 1.8.2020 – 31.7.2022. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu bude zapojeno celkem 10 zaměstnanců.

Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, jenž definuje vhodná školení na 2 roky.